محمد آستانه اصل یکشنبه 20 فروردین 1396 10:13 قبل از ظهر نظرات ()
اصولگران  با کیش رییسی  در آچمز سعید جلیلی .  (با یک میلیون رای-جد اکثر)
احتمال انصراف رییسی از نامزدی قوت گرفت