محمد هاشمی: می‌خواهید بدانید چرا احمدی‌نژاد بست‌نشینی می‌کند، نامه سال88 آیت‌الله هاشمی را بخوانید!