مسکن مهر:درگیری و تناقضات بسیاری در اظهارات مسئولان مختلف در مورد تعداد کشته‌های مسکن مهر در استان کرمانشاه وجود داشته‌است.[۷۳] تنها تا ۲ روز پس از زلزله بعدازظهر ۲۳ آبان تعداد کشته‌ها به ۵۳۰ نفر رسید.[۷۴] تا ۲۵ آبان احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت که تعداد کشته‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد و به این اشاره کرد که فقط ۲۵۰ کشته در مسکن مهر سرپل ذهاب داشته‌ایم و اینکه در مراجعه به روستایی همان روز اول خودشان ۲۰ نفر را دفن کرده بودند.[۷۳][۴۲] روز ششم معاون استاندار اعلام می‌کند که ۱۰۰ نفر در مسکن مهر کشته شده‌اند بلافاصله بعدازظهر همان روز می‌گوید که منظورش در مسکن مهرهای خودمالکی بوده‌است.[۷۳] محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم بدون اشاره به استحکام گفت که ۴میلیون ۳۰۰ هزار واحد در کل کشور ساخته‌اند و:[۷۳]