کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی هستند:
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷: اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان
۲۴ اسفند ۱۳۹۶: دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
۱۷ اسفند ۱۳۹۶: پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
۱۷ اسفند ۱۳۹۶: نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
About 328,000 results (0.66 seconds)
Search Results
مقاله فاجعه بم، زلزله تنها علت نبود - سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-SRM02-SRM02_043=فاجعه-بم،-زل...
Translate this page
نبود اطلاعات معتبر و به موقوع درمورد حادثه و فعالیت گروهها 5. مدیریت ناکافی ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد: ... اسکندری, محمدامین، ۱۳۸۴، فاجعه بم، زلزله تنها علت نبود، دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، تهران، موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران، ...
مقاله پیش بینی زلزله بم با استفاده از سیستم های هواشناسی و ابر زلزله
https://www.civilica.com/Paper-INDM02-INDM02_031=پیش-بی...
Translate this page
همه ساله تحقیقات گسترده ای به منظور پیش بینی وقوع زلزله بر اساس روشهای علمی و با استفاده از ظهور علائم قبل و بعد از آن انجام می گیرد . از لحاظ ... روزانه دما، رطوبت و فشار ایستگاه ) و نقشه های هوا شناسی سطح زمین و سطوح میانی جو و تصاویر ماهواره ای نوسان پارامترها در منطقه بم و در بازه زمانی وقوع زلزله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
مقاله مطالعه زلزله بم با استفاده از تصاویر insar - سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_403=مطالعه-...
Translate this page
در این مقاله ضمن استخراج میزان جابجایی زمین ، نهایتا مقدار این جابجایی با اخبار و گزارشات منتشر شده در نشریات و مقالات علمی مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از سه تصویر راداری Envisat جهت تولید اینرفروگرام و استفاده از نرم افزار Doris جهت پردازش تصاویر می باشد که متعاقبا با ...
مقاله بررسی زلزله بم و فشار سازه های مختلف موجود در بم - سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-CESC11-20_1327901161=بررسی...
Translate this page
تحلیل وضعیت سازه های کشور ،بررسی انواع شکست وروشهای پیشنهادی مثل طراحی لرزه ای روشهای مقاوم سازی وایمن سازی خانه های سنتی وبناهای تاریخی قسمت اصلی مقاله را در بر می گیرد . وبه عنوان تجربه وتجربه پذیری زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته ،معرفی شهرستان بم ،توز یع خسارات ناشی از زلزله ،اثر زلزله بر ساختمانهای موجود در ...
مقاله درباره زلزله بم
depaper.ir/download/tag/مقاله-درباره-زلزله-بم/
Translate this page
مقاله درباره زلزله بم دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی مقاله درباره زلزله بم تحقیق تعریف زلزله. ... را نمی توان در مقابل زلزله مصون فرض کرد وقوع زلزله هایی مانند رودبار، منجیل، زرند و بم ما را به واکنش بیشتری وا می دارد که به طور جدی و علمی باید در مقابل این معضل عظیم به مبارزه برخیزیم حال اینکه .
مقاله بررسی زلزله بم و رفتار سازه های مختلف موجود در بم : تی پی بین
https://www.tpbin.com/article/17919
Translate this page
تحلیل وضعیت سازه های کشور، بررسی انواع شکست وروشهای پیشنهادی مثل طراحی لرزه ای روشهای مقاوم سازی و ایمن سازی خانه های سنتی وبناهای تاریخی قسمت اصلی مقاله را در بر می گیرد. وبه عنوان تجربه و تجربه پذیری زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته،معرفی شهرستان بم،توزیع خسارات ناشی از زلزله،اثر زلزله بر ساختمانهای موجود در ...
بررسی تطبیقی اخبار زلزله بم در روزنامه‌های همشهری و اطلاعات - فصلنامه ...
jorar.ir/browse.php?a_code=A-10-1-55&slc_lang=fa...1
Translate this page
مقدمـه: بشر همواره در طول دوران مختلف حیات خویش با سطوح متفاوتی از بحران مواجه بوده است. یکی از بحران‌های طبیعی سال‌های گذشته در ایران، زلزله بم است. در این پژوهش در نظر است اخبار مربوط به زلزله بم، منتشر شده در دو روزنامه همشهری و اطلاعات در بازه زمانی سه ماهه بعد از وقوع زلزله مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و تشابهات، تعارض‌ها و ...
[PDF]ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ای ه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻟﺮز ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ - مركز مطالعات پیش ...
rcep.ut.ac.ir/Fa/hamayesh/Papers/zare.pdf
Translate this page
Mar 5, 2008 - ای ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﻲ. اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎﻫﻤﺪﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن .ﺑﻮد. زﻣﻴﻦ. ﻟﺮزه روی داد و در ﺣﺪود. 40000. ﺗﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ . ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ، اﺣﺴﺎس ﻗﻄﺮان در ﺷﻌﺮی ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً درﺑﺎره اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺳﺮوده. اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺄل و ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻮچ و ﺑﻲ ﻣ. ﻌﻨﻲ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﻮع زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻫﺎ ی ﻛﻮﭼﻚ در. ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از رﺧﺪاد زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.
SID.ir | پیامدهای اجتماعی زلزله بم در روستاهای آسیب دیده
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97722
Translate this page
by ابراهیم پور محسن
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پیامدهای اجتماعی زلزله بم در روستاهای آسیب دیده. ... نتایج پژوهش، علاوه بر بطلان تصورات شكل یافته در مورد ق
CIVILICA
ایران به دلایل ژئولوژیک، توپوگرافی و انسانی جزء10 کشور بلاخیز جهان به شمار می رود، همه ساله بلایایی نظیر سیل، زمین لرزه، خشکسالی و... خسارات جانی و مال...
ربانیان به ویژه ناتوانی ها، انتظارات، نقش ها، دلواپسی ها و انفعال گرایی ها، نمایانگر كارآمدی و توانمندی شبكه های هنجاری روابط اجتماعی به ویژه شبكه خویشاوندی در مدیریت محلی و همچنین، ...
مشاهده چکیده - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله
talar.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article...id...
Translate this page
مدیریت‌ بحران مصداق مقابله و مهار علمی و سیستماتیک با بلایا و اثـرات آن می‌باشد که با اسـتفاده از تـجارب به دست آمده در ‌‌بحران‌های قبلی و توجه به مدیریت بحران بومی محل حادثه انجام می‌پذیرد. در این مقاله سعی شده نقش نیروی انتظامی هر چند به صورت اختصار در مدیریت بحران زلزله 5/6ریشتری مورخ2/5/1382شهرستان بم مورد بررسی قرار ...
Searches related to مقالات علمی در مورد زلزله بم
مدت زمان لرزش زلزله بم

تحقیق در مورد زلزله بم

زلزله بم چند ریشتر

ایا زلزله بم واقعی بود

زلزله بم اتمی

زلزله بم یا انفجار

پیش لرزه زلزله بم

زلزله بم+آزمایش هسته ای