محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm یکشنبه 15 بهمن 1396 06:31 بعد از ظهر نظرات ()
سوابق کاری
ردیفعنوان پروژه (شرح كار)نام كارفرمامحل كار
( استان )
تاریخ 
شروع كار
تاریخ
 پایان كار
نفر ساعت 
1

پروژه تسهیلات فرآورشی جهت انتقال نفت زنده

از محدوده ملی راه به واحد بهره برداری اهواز 5

تهیه بسته مهندسی  FEED و اسناد مناقصه EPC 

شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1396تاکنون37,000
2پروژه افزایش ظرفیت انتقال نفت غرب کارون 
طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصات
 EPC  
شرکت مهندسی
 و توسعه نفت

خوزستان

و
بوشهر

1395139572,000
3طرح احداث خطوط لوله گاز مناطق نفتخیز جنوب
طراحی تفصیلی وتهیه اسناد مناقصه PC
شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1394تاکنون69,700
4طرح احداث خطوط لوله نفت مناطق نفتخیز جنوب
طراحی تفصیلی وتهیه اسناد مناقصه PC
شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1394139671,000
5پروژه تعویض خطوط لوله انتقال گاز و لخته گیر سیاهمکان
طراحی تفصیلی وتهیه اسناد مناقصه PC 
شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب
بوشهر1393139487,000
6طراحی و ساخت پایلوت HDS 
(EPCC)
پژوهشگاه 
صنعت نفت
تهران1389تاکنون78,000
7پروژه رآكتور تحقیقاتی IR-40
تكمیل مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید كالا و نظارت كارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی
شركت مسنامركزی1380تاکنون984,000
8طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان 
طرح و ساخت (EPCC)
شركت 
پالایش نفت اصفهان 
اصفهان138613932,182,000
9طرح توسعه میدان گازی کیش 
مطالعات مفهومی، مهندسی پایه، طراحی تفصیلی،
 تهیه اسناد مناقصات و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ها
شرکت 
مهندسی و توسعه نفت
هرمزگان138613931,066,000
10پایگاه عملیاتی طرح و پالایش در عسلویه
طرح و ساخت (EPC)
شرکت طرح و پالایشبوشهر13841389140,000
11پروژه افزایش تولید میدان نفتی کبود
مطالعات مهندسی پایه و تهیهFEED  و اسناد مناقصهEPC 
شرکت ملی 
مناطق نفتخیرجنوب
خوزستان1384138735,000
12پروژه برقرسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی  پارس جنوبی
تکمیل طراحی و نظارت بر طراحی، خرید و اجرا
سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس
بوشهر13821387270,000
13پروژه خط لوله صلح جهت انتقال گاز به هند و پاکستان
مطالعات امکان سنجی
شرکت ملی 
صادرات گاز ایران
بوشهر، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان
1386138711,000
14پروژه صادرات گاز ایران به کویت
مطالعات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه .B.O.O

شرکت ملی 
صادرات گاز ایران
بوشهر1385138519,000
15پروژه انتقال و صدور مایعات گازی مارون خامی
مطالعات مهندسی پایه و تهیه FEED و اسناد مناقصهEPC
شركت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1383138515,000
16پروژه سیمولاتور آموزشی فاز 4 و 5 پارس جنوبیRSIبوشهر138413843,000
17پروژه بهینه سازی سیستم فرآورش میدان نفتی هفتکل‌
مطالعات مهندسی پایه و تهیه FEED و اسناد مناقصهEPC
شركت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1383138423,000
18طرح جمع آوری و انتقال گازهای همراه بینک
  طرح و ساخت(EPCC) 
شركت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب
بوشهر138013832,650,000
19طرح جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز
 
میادین کرنج و پارسی

مطالعات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC
شركت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب
خوزستان1380138125,000
20
طرح پتروشیمی کرمانشاه
خدمات طراحی آماده سازی زمین محوطه
شرکت صنایع
 پتروشیمی کرمانشاه
کرمانشاه138013804,000
21طرح توسعه میدان گازی گشوی جنوبی
مطالعات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC
شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران
هرمزگان1379138036,000
22پروژه سیمولاتور آموزشی فاز 2 و 3 پارس جنوبیRSIبوشهر1379138010,000
23پروژه آماده سازی محوطه طرح LAB  کرمانشاه
خدمات طراحی و تهیه اسناد مناقصه اجرائی
شرکت پتروشیمی
 مشعل داران
کرمانشاه1379138011,000
24طرح توسعه میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه
مطالعات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC
شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران
ایلام1378138047,000
25طرح توسعه واحد انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی
طراحی تفصیلی
شرکت پتروشیمی فارابیخوزستان1379138017,000
26طرح LAB  کرمانشاه
نظارت بر طراحی و ساخت مخازن ذخیره
شرکت پتروشیمی 
مشعل داران
کرمانشاه137913793,000
27پروژه احداث واحد دانه بندی گوگرد پتروشیمی رازی
خدمات خرید کالا و همیاری فنی حین اجراء
مجتمع پتروشیمی رازیخوزستان1378137913,000
28

پروژه احداث لخته گیرهای ایستگاههای تقویت فشار

کرنج و پارسی
مطالعات مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید كالا و تهیه اسناد مناقصه اجرائی

شرکت ملی
مناطق نفتخیرجنوب
خوزستان1376137943,000
29پروژه احداث واحد دانه بندی گوگرد پتروشیمی رازی
مطالعات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی و
 تهیه اسناد مناقصه اجرائی
مجتمع پتروشیمی رازیخوزستان1377137854,000
30واحد تولید کلرات آمونیم
مطالعات مهندسی پایه
مرکز تحقیقات 
مهندسی جهاد
تهران137013717,000
31طرح تصفیه پسآب كارخانه تولید DMT
مطالعات مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و 
خدمات پشتیبانی كالا
كارخانه تولید الیاف مصنوعی اصفهاناصفهان136813699,000
32طرح توسعه میادین گازی آغار و دالان
مطالعات امكان سنجی، مهندسی پایه و طراحی تفصیلی
شرکت ملی 
مناطق نفتخیرجنوب
فارس13631366237,000
33واحدهای احیاء مجتمع فولاد اهواز
خدمات مهندسی و نظارت
مجتمع فولاد اهواز خوزستان13631365235,000
34واحدهای كاهش گرانروی پالایشگاه هفتم اراک
مطالعات مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و 
خدمات پشتیبانی كالا
شرکت ملی نفت ایران مرکزی1364136558,000
35طرح تغذیه پتروشیمی ایران و ژاپن (پاژ 1و2)
تكمیل طراحی تفصیلی، تهیه اسناد مناقصه اجرائی 
و خدمات پشتیبانی كالا و اجرا
شرکت ملی 
مناطق نفتخیرجنوب
خوزستان13611365680,000
36طرح گازرسانی به شمال غرب کشور
مطالعات شناسائی، مهندسی پایه و طراحی تفصیلی
شرکت ملی گاز ایرانآذربایجان غربی1361136243,000
37طرح توسعه میدان گازی سرخون
مطالعات مهندسی پایه
شرکت ملی گاز ایرانهرمزگان1361136213,000

جمع كل (نفرساعت)9,357,700