محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm یکشنبه 15 بهمن 1396 06:41 بعد از ظهر نظرات ()
هر بازنشسته یک راهبر کارآفرینی
 هربازنشسته می تواند یک راهبر اشتغالزایی و کارآفرینی باشد و برای چندین جوان در کنار خود ایجاد اشتغال کند و به این روش ضمن تولید کار و شغل، تحرک اجتماعی در سطح جامعه افزایش می یابد.
 سفیران تغذیه سالم، ورزش و تندرستی، کارآفرینی بانوان و آقایان، نخبگان و فرهیختگان، پیشگیری از آلزایمر، مهارت آموزی و گیاهان دارویی یا تغذیه ارگانیک در هشت حوزه به صورت داوطلب در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور فعالیت دارند.
 در هر استان برای هر یک از حوزه های هشت گانه سه سفیر داوطلب وجود دارد، ادامه داد: یک میلیون و ۳۵۰ هزار بازنشسته و دو هزار نفر از فرزندان آنان، ۴۳ خانه امید و ۷۰۰ کانون بازنشستگی، مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح کشور، فرصت مطلوبی برای همکاری و فعالیت سفیران داوطلب فراهم کرده است.
ترابی تاکید کرد: سفیران حوزه های هشت گانه بازنشستگی، برای کاستن هزینه های درمانی می توانند با استفاده از فرصت های موجود ورزش، نشاط و شادابی، تغذیه سالم و مهارت آموزی را به بطن جامعه انتقال دهند. همچنین با گزارش گرفتن به موقع، ارتباط با سایت پایش و همچنین مقامات ملی می توانند بهتر برای بازنشستگان فعالیت کنند.
وی اظهار داشت: همایش سفیران منطقه غرب کشور اخیرا برگزار شد و در این هفته برای منطقه شمال و هفته آینده نیز برای منطقه شرق کشور برگزار می شود تا سفیران بازنشستگی با یکدیگر آشنا شده و بتوانند در حوزه های هشت گانه مورد نظر فعالیت کنند.