محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm چهارشنبه 30 خرداد 1397 09:21 بعد از ظهر نظرات ()
結合國家隊對抗西班牙 國家隊教練你的球隊在世界杯的小組賽第二輪打西班牙被識別。   國家隊對西班牙的組成如下: AR Beyranvand,拉明·雷薩安,莫爾塔扎·普拉利甘吉,馬吉德·侯賽尼,埃赫桑·哈伊薩菲,奧米德埃布拉希米,薩德·埃薩托拉,瓦希德·阿米裡中號庭院和測試薩達爾·卡里姆·安薩里主命。 2018年世界杯(俄羅斯)
Jiéhé guójiā duì duìkàng xībānyá guójiā duì jiàoliàn nǐ de qiú duì zài shìjièbēi de xiǎozǔ sài dì èr lún dǎ xībānyá bèi shìbié.  Ḵạrlws ḵy̰ rwsẖ ḵh bh nẓr trḵy̰b ạṣly̰ kẖwd rạ brạy̰ mqạblh bạ qdrt hạy̰ bzrg dny̰ạ sẖnạkẖth ạst, ạmsẖb bạ 2 tgẖy̰y̰r tạḵty̰ḵy̰ w ạlbth y̰ḵ tgẖy̰y̰r ạjbạry̰ nsbt bh bạzy̰ bạ mrạḵsẖ ty̰msẖ rạ brạbr ạspạny̰ạ bh zmy̰n kẖwạhd frstạd.Ạmrwz by̰rạnwnd mtẖl bạzy̰ bạ mrạḵsẖ drwạzh bạn ạwl ty̰m mly̰ kẖwạhd bwd w tnhạ tgẖy̰y̰r dr kẖṭ dfạʿ mjy̰d ḥsy̰ny̰ ạst ḵh jạnsẖy̰n rwzbh cẖsẖmy̰ sẖdh ḵh bh dly̰l mṣdwmy̰t jạm jhạny̰ rạ ạz dst dạdh ạst.Dr kẖṭ hạfbḵ ạmạ sʿy̰d ʿzt ạllhy̰ ḵh bh dly̰l mḥrwmy̰t bạzy̰ ạwl rạ ạz dst dạdh bwd jạnsẖy̰n msʿwd sẖjạʿy̰ sẖdh w dr ḵnạr ạmy̰d ạbrạhy̰my̰ w ḵry̰m ạnṣạry̰ frd bạzy̰ my̰ ḵnd.Hmcẖny̰n dr kẖṭ ḥmlh ḵy̰ rwsẖ dst bh tgẖy̰y̰r ʿjy̰by̰ zd wmhdy̰ ṭạrmy̰ rạ jạnsẖy̰n ʿly̰rḍạ jhạnbkẖsẖ ḵrd tạ ạw dr ḵnạr wḥy̰d ạmy̰ry̰ w srdạr ậzmwn kẖṭ ḥmlh ty̰m mly̰ rạ tsẖḵy̰l bdhnd. Guójiā duì duì xībānyá de zǔchéng rúxià: AR Beyranvand, lā míng·léi sà ān, mò ěr tǎ zhā·pǔ lā lì gān jí, mǎjídé·hóu sài ní, āi hè sāng·hā yī sà fēi, ào mǐ dé āi bù lā xī mǐ, sà dé·āi sà tuō lā, wǎ xī dé·ā mǐ lǐ zhōng hào tíngyuàn hé cèshì sà dá'ěr·kǎ lǐ mǔ·ān sà lǐ zhǔmìng. 2018 Nián shìjièbēi (èluósī)