محمد آستانه اصل:نمرات  نهائی  آزمون اول تیرماه 90دانشجویان در درس مبانی کامپیوتر حداکثر تا 9تیرماه 90

اعلام میشود:ونمرات 10 نفر اول دو گروهA& B باپست الکترونیکی به آدرس آنان ابلاغ میشود.

سایر دانشجویان می توانند از 9 تیر ماه90 با ارسال پیام کوتاه بصورت Online نمره نهائی را دریاف کنند

                                                                       M.A.Asl  >>>>     . موفق باشید.09124899332 -SMS

ضمنا درفاصله 9تا 14 تیر تا صفحه 173 کتاب- کاربرد کامپیوتر در  آزمون مجازی با اطلاع رسانی قبلی انجام

خواهد شد.

خوشبختانه تصحیح ورقه ها وبررسی سوابق  تحصیلی دانشجویان بسیار اطمینان بخش وامیدوار کننده است.

در بین 70 دانشجویا امتحان دهنده -کاپیتان نیروی دریائی :فرهاد قنواتی با کسب 100درصد نمره -بدون اشتباه نمره 20 را دراین درس احراز کرده است.

 

www.astaneh1.net /www.astaneh1.mihanblog.com

/www.zahooastaneh.yahoogroups.com/www.iranocanada