منوی اصلی
AstanehAsl Digital Library محمد آستانه اصل
"Good luck, good speech and good deeds" & "Life means hope and movement"
آخرین ویرایش: شنبه 28 شهریور 1394 12:24 بعد از ظهر
ارسال دیدگاه
 • محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm پنجشنبه 26 شهریور 1394 10:44 قبل از ظهر نظرات ()
  ٢٦  شهریور
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 شهریور 1394 10:46 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm چهارشنبه 25 شهریور 1394 12:07 بعد از ظهر نظرات ()
  حس( جمال محبوب ) خط ( سبزه عذار محبوب ) درنظر دارد ( تماشا می کند ) بصر ( بینایی ) خامه ( قلم ) تیغ ( شمشیر) تر ( ترو تازه ) پای بوس تو ( بوسیدن پای تو ) آستانه ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/09/00231144011321100342111157.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/.../00231044011321100342111091.html
  حافظ چو ره به كنگره كاخ وصل تو نیست با خاك آستانه این در بسر بریم. توضیحات : شارع ( خیابان را راست ) بگذار ( اجازه بده ) روز نخست ( روز ازل و آغاز ) شرط آن بود ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/.../00231044011321100342111091.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/09/00231044011321000342110063.html
  به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال زروی حافظ و این آستانه یاد آرید. توضیحات : معاشران فاعل ازمعاشرت (آن= علامت جمع ) یاران ( همنشین ) حریف شبانه ( هم پیشه مصاحب بزم ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/09/00231044011321000342110063.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231044011321000342110032.html
  تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. غزل به قلم شاملو : # ### ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231044011321000342110032.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231144011321000342110116.html
  رواق منظر چشم من آستانه تست کرم نمای و فرود آ که خانه خانه تست. به لطف خال و خط ا زعارفان ربودی دل لطیفه های عجب زیر دام و دانه تست. دلت به وصل گل ای بلبل سحر ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231144011321000342110116.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/10/002310440113211003421110116.html
  بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پای كه معلوم نیست نیت او. مكن به چشم حقارت نگاه در من مست كه نیست معصیت و زهد بی مشیت او. نمی كند دل ما میل زهد و توبه ولی ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/10/002310440113211003421110116.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/10/002310440113210003421100116.html
  یاران همنشین همه از هم جدا شدند مائیم و آستانه دولت پناه تو. حافظ طمع مبر زعنایت كه عاقبت آتش زند به خرمن غم دود آه تو. توضیحات : معنی بیت ( ای محبوب بهای خون و دیه ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/10/002310440113210003421100116.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/09/00231144011321100342111149.html
  گو برو و آستین به خون جگر شوی هر که درین آستانه راه ندارد. حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب کافر عشق ای صنم گناه ندارد. توضیحات : طلعت ( صورت ) رطل گران ( قدح ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/09/00231144011321100342111149.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/.../0023104401132100034211005.html
  (۸) ما سر نیاز با چشم باز بر آستانه دوست داریم تا چه کسی در کنار او درخواب ناز آرمیده باشد. (۹) اگر دشمن به قصد آزار حافظ بدگویی او را می‌کند باکی نسبت سپاس خدای ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/.../0023104401132100034211005.html
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231144011321000342110114.html
  چون بنده را سعاد ت خدمت نداد دست بوسید آستانه و خدمت رساند ورفت. گل درحجاب بود که مرغ سحر گهی آمد به باغحافظ و فریا خواند و رفت. توضیحات : بتماند (گذاشت ) ...
  hafezdivan.blogpars.com
  hafezdivan.blogpars.com/2014/08/00231144011321000342110114.html
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • تعداد صفحات : 5 1 2 3 4 5