محمدMohammad آستانه اصل Astanehaslm دوشنبه 10 مرداد 1390 10:08 قبل از ظهر نظرات ()
محمد آستانه اصل :محمد رضا شفیعی کدکنی درپنجم شهریور 1388 ایران را به مقصد امریکا ترک کرد.و رفت!دانلود فایلدانلود آهنگ به کجا چنین شتابان>>>>>>>>>>>
محمد رضا شفیعی کدکنی سه روز پیش 5 شهریور 1388 ایران را به مقصد امریکا ترک کرد.

دانلود فایلدانلود آهنگ به کجا چنین شتابان
«به کجا چنین شتابان؟»
گون از نسیم پرسید.

«دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟»

«همه آرزویم، اما
چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟»

«به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا سرایم»

«سفرت به خیر! اما
تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت
به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را»

محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

کتاب کوچه باغهای نیشابور


خواننده: مهدی فلاح
آلبوم: گون

(تعداد کل بازدیدها 590, تعداد بازدیدهای امروز 8)

«به کجا چنین شتابان؟»        گون از نسیم پرسید.      

«دل من گرفته زینجا    هوس سفر نداری      ز غبار این بیابان؟»         «همه آرزویم، اما          چه کنم که بسته پایم                به کجا چنین شتابان؟»         «به هر آن کجا که باشد        به جز این سرا سرایم»                   «سفرت به خیر! اما            تو و دوستی خدا را             چو از این کویر وحشت           به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران         برسان سلام ما را».

محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)     کتاب کوچه باغهای نیشابور


محمد رضا شفیعی کدکنی سه روز پیش 5 شهریور 1388 ایران را به مقصد امریکا ترک کرد.

دانلود فایلدانلود آهنگ به کجا چنین شتابان
«به کجا چنین شتابان؟»
گون از نسیم پرسید.

«دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟»

«همه آرزویم، اما
چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟»

«به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا سرایم»

«سفرت به خیر! اما
تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت
به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را»

محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

کتاب کوچه باغهای نیشابور