محمدآستانه اصل:جام حذفی ایران 1391-1390آخرین تغییرات تا 08:00 به وقت ایران >سه شنبه901006/22646

یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت۱۴:۳۰
صنعت نفت آبادان 0
پنجشنبه 24آذر ساعت:14:30
فولاد خوزستان^^^ 2
شهرداری یاسوج^^^پنالتی 5
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14
فولاد خوزستان 3
سیاه جامگان 1
جمعه 9 دی ساعت16:30
^^^شهرداری یاسوج 2
استقلال تهران^^^ 1

یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14:30

شهرداری یاسوج 0
ذوب آهن 2
جمعه 18 آذر ساعت16:15
پرسپولیس^^^ 3
پرسپولیس 0
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت 16:15
^^^استقلال تهران 3
استقلال تهران^^^ 1
سایپامهر کرج 0
استقلال^تهران^^^^^
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14:30
شاهین بوشهر
ماشین سازی تبریز 1
پنجشنبه 24آذر ساعت:14:30

^^^داماش گیلان 2
داماش گیلان 1
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت ۱۴
^^^شاهین بوشهر 2
ابومسلم 0
جمعه 9 دی ساعت14:30
^^^شاهین بوشهر 1
شاهین بوشهر^^^ 2
دوشنبه 7 آذر 1390ساعت ۱۴
مس کرمان 0
^^^مس کرمان 3
دوشنبه 28 آذر ساعت14:30
فجر سپاسی 0
صبای قم

4
یکشنبه 6 آذر 1390ساعت 14
پنالتی)مس کرمان^^^ 6
مس سرچشمه 4

(پنالتی)

^^^صبای قم

5